Η κόρη μου, 22 μηνών, το καταευχαριστηθηκε. Πολύ καλή παράσταση για πολύ μικρά παιδιά. Με απλά μέσα και έξυπνο τρόπο καταφέρνουν να κρατάνε το ενδιαφέρον των μικρών μέχρι το τέλος. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και είναι ευπρόσδεκτα στη σκηνή σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Οι ηθοποιοί συμπαθεστατοι, προσεγγίζουν τα παιδιά με εξαιρετικό τρόπο.